dnes je 13.6.2024

Příručky

Danění příjmů z přetoků FVE společenství vlastníků

6.6.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování výměny oken bytového družstva - technického zhodnocení

21.5.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování nákupu podílových listů

9.5.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování úroků a daně z úroku

7.5.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kam správně zaúčtovat náklady na pořízení PENB

7.5.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování pojistného plnění

8.4.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u DPP na úklid v SVJ

4.4.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy nebytového prostoru v majetku SVJ

5.3.2024, Ing. Bc. Martin, Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování nákupu traktoru společenstvím vlastníků

4.3.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může vlastník poskytnout SVJ bezúročnou půjčku?

7.2.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů

6.2.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjem z termínovaného vkladu a rozdělení zisku

5.2.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup účtování revizí

5.2.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bytové družstvo předsedou SVJ - mzdová agenda, odměny

12.1.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční dar a nerozdělený zisk SVJ

8.1.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování náhrady za újmu vlastníků

5.12.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování pojistného plnění

8.11.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předešlý správce nechce předat účetní závěrku za rok 2022

7.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obrana proti postupu účetního

16.10.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvod do tématu účtování SVJ

10.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

SVJ není na rozdíl od bytových družstev podnikatelem. Existence SVJ se odvíjí od existence bytového spoluvlastnictví (tj. spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek, viz Oddíl 5 NOZ) s tím, že jakkoliv může mít bytové spoluvlastnictví svůj…

Pojistné plnění

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. platí, že SVJ je oprávněno sjednávat smlouvy týkající se pojištění domu. Subjektem právního vztahu je tak díky tomu pojišťovna na straně jedné (pojistitel) a SVJ na straně druhé…

Úvěry

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdrojem finančních prostředků nutných ke splácení úvěrů jsou příspěvky jednotlivých vlastníků na správu domu a pozemku. Splácení těchto úvěrů (přesněji jistiny a úroků) společenstvím vlastníků pak tito vlastníci nesou zpravidla podle stejného klíče, podle…

Osvědčení o absolvování kurzu

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady na správu domu a pozemku

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že SVJ může v rámci své omezené právní osobnosti vykonávat pouze činnosti spojené se správou domu a pozemku, lze (poněkud zjednodušeně) náklady na správu domu a pozemku definovat negativně, jedná se o ty náklady SVJ, které nejsou náklady na…

Nefinanční majetek

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením § 1195 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), může SVJ nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Může tak nabývat nejen movitého, ale i nemovitého majetku, jako např. pozemku před domem…

Úroky z účtů

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 ZDP se z úroků z účtů a vkladů SVJ u bank a spořitelních a úvěrních družstev sráží daň ve výši 19 % (tzv. srážková daň). V souladu s ustanovením § 27 odst. 3 písm. c) vyhlášky 504/2002 Sb. platí, že v případě úroků, které se…

Kotelna

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě úhrad přijatých společenstvím plynoucích z cen tepelné energie pocházející z kotelny, která je součástí společných částí, se nepochybně jedná o příjmy z nakládání se společnými částmi, které nejsou v souladu s § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 366/2013…

Úroky z prodlení

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s názorem odborné veřejnosti (viz interpretace Národní účetní rady I-10 – viz www.nur.cz) platí, že:

Náklady na služby

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen „náklady na služby”) obecně upravuje zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále zákon o…

Příjmy vlastníků

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením § 8 písm. e) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. platí, že SVJ může provádět i činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím…

Dotace

5.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých zákonů, platí, že dotace se (mimo jiné) poskytují nepodnikatelským právnickým osobám na opravy, modernizace a rekonstrukci bytového fondu [viz § 7 odst. 1, písm. v)] s tím, že podle § 14…

Pojistné plnění vyšší než náklady opravy

4.10.2023, Ing. Bc. Martin, Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování pojistného plnění

14.9.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...