dnes je 22.5.2024

Input:

111/2015 Sb., Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 111/2015 Sb., Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2015
o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 18334/55, o zřízení státní přírodní reservace Písečný rybník, ze dne 4. července 1956.
2. Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR č. 815/56 - A/6, o zřízení státní přírodní reservace Kamenný vrch, ze dne 4. července 1956.
3. Výnos Ministerstva kultury č. 59 571/54 - IX, o zřízení státní přírodní reservace Stonáč, ze dne 17. března 1955.
4. Výnos Ministerstva kultury č. 45 962/54 - IX, ze dne 21. července, o stanovení ochranných podmínek a rozšíření výměry státní přírodní reservace
Nahrávám...
Nahrávám...