dnes je 13.6.2024

Input:

106/2014 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění účinném k 1.4.2018

č. 106/2014 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění účinném k 1.4.2018
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. května 2014
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
22/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění přílohu
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
§ 1
Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a) ve Středočeském kraji
Soubor hornických památek v Březových Horách;
b) v Jihočeském kraji
1. Vodní pila v Penikově se strojním vybavením,
2. Bechyňský most;
c) v Plzeňském kraji
Zámek Týnec u Klatov;
d) v Jihočeském kraji a Plzeňském kraji
Soubor plavebních kanálů na Šumavě
Schwarzenberský kanál
Kaplický potok
Vchynicko-Tetovský kanál;
e) v Karlovarském kraji
1. Jáchymovská mincovna,
2. Důl Mauritius v Hřebečné,
3. Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým;
f) v Libereckém kraji
1. Janatův mlýn v Buřanech,
2. Brusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením;
g) v Pardubickém kraji
1. Usedlost č. p. 16 v Telecí,
2. Usedlost č. p. 171 v Čisté u Litomyšle,
3. Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích;
h) v Královéhradeckém kraji
1. Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí ve Slavoňově,
2. Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou v Liberku;
i) v Kraji Vysočina
1. Sklárna v Tasicích,
2. Michalův statek v Pohledi,
3. Zámek Červená Řečice;
j) v Jihomoravském kraji
1. Železárna Stará huť,
2. Viniční dům č. p. 145/1 v Pavlově,
3. Návesní zvonice v Louce,
4. Usedlost č. p. 12 v Kučerově;
k) ve Zlínském kraji
1. Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné,
2. Větrný mlýn ve Velkých Těšanech;
l) v Moravskoslezském kraji
Kosárna č. p. 146 v Karlovicích.
(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Pro zabezpečení ochrany národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovuje tato podmínka: rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Herman v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 106/2014 Sb.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
 
a) ve Středočeském kraji
Název:
Soubor hornických památek v Březových Horách
Nahrávám...
Nahrávám...