dnes je 13.6.2024

Input:

164/2017 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

č. 164/2017 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2017,
kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 11 odst. 7, § 13 odst. 9 a § 15 odst. 9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 461/2016 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví:
a) podmínky provozování informačního systému,
b) technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o roční zálohy státní podpory stavebního spoření (dále jen „žádost”), včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění,
c) technické podrobnosti podání informace o vracené evidované nebo vyplacené státní podpoře stavebního spoření (dále jen „vracená státní podpora”) stavební spořitelnou a
d) technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému.
§ 2
Podmínky provozování informačního systému
(K § 15 odst. 9 zákona)
(1) Do databáze informačního systému se zaznamenávají údaje o účastnících podle § 9a odst. 2, § 11 odst. 7 a § 13 odst. 9 zákona.
(2) Stavební spořitelna a ministerstvo si předávají údaje o účastnících v datovém souboru, který obsahuje datové věty, a v doprovodném datovém souboru, který obsahuje doprovodné údaje; struktura, formát a podmínky předávání datového souboru a doprovodného datového souboru jsou uvedeny v provozní dokumentaci informačního systému.
§ 3
Technické podrobnosti podání žádosti včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění
(K § 11 odst. 7 zákona)
(1) Žádost nebo její opravu podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje vyčíslení celkově požadovaných záloh státní podpory stavebního spoření a číslo bankovního účtu stavební spořitelny.
(2) Doplnění žádosti provádí stavební spořitelna
Nahrávám...
Nahrávám...