dnes je 18.7.2024

Input:

190/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

č. 190/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
ZÁKON
ze dne 16. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů
(zákon o realitním zprostředkování)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 25 bodě 1 větě první zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), se číslo „6” nahrazuje číslem „12”.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je fyzickou osobou, který po dni účinnosti tohoto zákona zahájí činnost realitního zprostředkování podle zákona č. 39/2020 Sb. a je oprávněn tuto činnost poskytovat na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, pouze jménem takové
Nahrávám...
Nahrávám...