dnes je 22.5.2024

Input:

218/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 21.12.2012

č. 218/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 21.12.2012
[zrušeno č. 205/2015 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. července 2007,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
26/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
ruší část pátou
282/2009 Sb.
(k 31.8.2009)
mění účinnost v čl. VII
463/2012 Sb.
(k 21.12.2012)
mění účinnost v čl. VII
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. I
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, se mění takto:
1. V § 91 se číslo „2008” nahrazuje číslem „2010” a číslo „2018” se nahrazuje číslem „2020”.
2. V § 92 odst. 1, 2 a 3 se číslo „2007” nahrazuje číslem „2009” a číslo „2008” se nahrazuje číslem „2010”.
3. V § 92 odst. 5 písm. b) se slova „(§ 194, 195 a 199 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)” zrušují.
4. V § 94 odst. 1 se číslo „2007” nahrazuje číslem „2009”.
5. V § 94 odst. 2 se číslo „2008” nahrazuje číslem „2010”.
6. V § 95 se číslo „2007” nahrazuje číslem „2009” a číslo „2008” se
Nahrávám...
Nahrávám...