dnes je 21.2.2024

Input:

278/2021 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 278/2021 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací, ve znění účinném k 1.1.2022
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 14. července 2021
o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
444/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění; nový výměr č. 02/VODA/2022 publikován v Cenovém věstníku částka 18/2021 dne 23.11.2021
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
Nahrávám...
Nahrávám...