dnes je 13.6.2024

Input:

295/2018 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 295/2018 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019, ve znění účinném k 1.1.2020
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 7. prosince 2018
o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami pro rok 2019
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
40/2019 Sb.
(k 1.2.2019)
mění; nový výměr MF č. 02/2019 je publikován v Cenovém věstníku v částce 2/2019 ze dne 29.1.2019
172/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění; nový výměr MF č. 04/2019 je publikován v Cenovém věstníku v částce 9/2019 ze dne 27.6.2019
294/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění; nový výměr MF č. 05/2019 je publikován v Cenovém věstníku v částce 14/2019 ze dne 1.11.2019
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 28. listopadu 2018 vydalo výměr MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019.
Výměr byl
Nahrávám...
Nahrávám...