dnes je 13.6.2024

Input:

333/2019 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 23.4.2020

č. 333/2019 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 23.4.2020
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 2. prosince 2019
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
241/2020 Sb.
(k 23.4.2020)
mění cenová rozhodnutí č. 4 až 6/2019; nová cenová č. 1 až 3/2020 byla uveřejněna v Energetickém regulačním věstníku ze dne 23.4.2020, v částce 2
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019,
Nahrávám...
Nahrávám...