dnes je 22.5.2024

Input:

340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění účinném k 1.4.2023

č. 342/2015 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 3. prosince 2015
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Nahrávám...
Nahrávám...