dnes je 13.6.2024

Input:

355/2020 Sb., Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném k 19.7.2023

č. 355/2020 Sb., Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném k 19.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2020
o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách
a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
56/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 1, § 11, § 14, § 15 a § 17
56/2023 Sb.
(k 19.7.2023)
mění § 1 odst. 3 a ruší přílohu č. 1
Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 7, § 5 odst. 5, § 16 odst. 7, § 20 odst. 4 a § 26g zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 8, § 2a odst. 1, § 2b odst. 4, § 5a odst. 3 a § 13 odst. 6 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí žádosti, formát a další technické náležitosti žádosti o
a) předchozí souhlas podle § 16 odst. 1 zákona o bankách k
1. uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí,
2. rozhodnutí valné hromady o zrušení banky,
3. fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka,
4. rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu banky, nejedná-li se o snížení základního kapitálu banky k úhradě ztráty,
5. usnesení valné hromady podle § 7a odst. 1 písm. c) zákona o bankách,
b) předchozí souhlas k
1. uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí podle § 1 odst. 7 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,
2. fúzi nebo rozdělení družstevní záložny podle § 13 odst. 6 ve spojení s § 5a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,
3. rozhodnutí členské schůze o snížení výše základního členského vkladu podle § 5a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,
4. rozhodnutí členské schůze ke zrušení družstevní záložny podle § 5a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,
5. povolení ke změně právní formy družstevní záložny na akciovou společnost,
6. licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky podle § 5 odst. 1 zákona o bankách.
(2) Tato vyhláška stanoví podklady prokazující důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenost vedoucích osob finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby.
(3) Tato vyhláška dále stanoví vzor tiskopisu žádosti o souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí banky nebo družstevní záložny a obsah příloh této žádosti.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
Nahrávám...
Nahrávám...