dnes je 18.7.2024

Input:

404/2016 Sb., Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění účinném k 1.2.2024

č. 404/2016 Sb., Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění účinném k 1.2.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016
o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů
(statistická vyhláška)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
154/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 2, § 3 a přílohy
4/2024 Sb.
(k 1.2.2024)
mění; nové přechodné ustanovení
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích (dále jen „výkazy”), včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů.
§ 2
Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů
(1)  Výkazy sestavuje a předkládá Úřadu držitel licence na
a)  výrobu elektřiny,
b)  přenos elektřiny,
c)  distribuci elektřiny,
d)  výrobu plynu,
e)  přepravu plynu,
f)  distribuci plynu,
g)  uskladňování plynu,
h)  výrobu tepelné energie,
i)  rozvod tepelné energie a
j)  činnosti operátora trhu.
(2)  Držitel licence předkládá výkazy v termínech uvedených pro jednotlivé držitele licence v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Členění, náležitosti a rozsah výkazů
(1)  Členění výkazů je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce. Formální a věcné náležitosti výkazů pro jednotlivé držitele licence jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 20 k této vyhlášce.
(2)  Držitel licence na
a)  výrobu elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)  přenos elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 4 a 5 k této vyhlášce,
c)  distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu s vývozem nebo dovozem elektřiny mimo území České republiky sestavuje výkazy v rozsahu podle pří lohy č. 3 k této vyhlášce,
 
d)  distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
e)  distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 3, 5 a 20 k této vyhlášce,
f)  výrobu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 6 a 18 k této vyhlášce,
g)  přepravu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 7, 8, 12 a 19 k této vyhlášce,
h)  distribuci plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 9 až 12 a 19 k této vyhlášce,
i)  uskladňování plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 13 a 14 k této vyhlášce,
j)  výrobu
Nahrávám...
Nahrávám...