dnes je 22.5.2024

Input:

45/2006 Sb., Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn

č. 45/2006 Sb., Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 35/1993 Sb., zákonem č. 96/1993 Sb., zákonem č. 157/1993 Sb., zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 323/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 114/1994 Sb., zákonem č. 259/1994 Sb., zákonem č. 32/1995 Sb., zákonem č. 87/1995 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 149/1995 Sb., zákonem č. 248/1995 Sb., zákonem č. 316/1996 Sb., zákonem č. 18/1997 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 209/1997 Sb., zákonem č. 210/1997 Sb., zákonem č. 227/1997 Sb., zákonem č. 111/1998 Sb., zákonem č. 149/1998 Sb., zákonem č. 168/1998 Sb., zákonem č. 333/1998 Sb., zákonem č. 63/1999 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 144/1999 Sb., zákonem č. 170/1999 Sb., zákonem č. 225/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 3/2000 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 27/2000 Sb., zákonem č. 72/2000 Sb., zákonem č. 100/2000 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb., zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 241/2000 Sb., zákonem č. 340/2000 Sb., zákonem č. 492/2000 Sb., zákonem č. 117/2001 Sb., zákonem č. 120/2001 Sb., zákonem č. 239/2001 Sb., zákonem č. 453/2001 Sb., zákonem č. 483/2001 Sb., zákonem č. 50/2002 Sb., zákonem č. 128/2002 Sb., zákonem č. 198/2002 Sb., zákonem č. 210/2002 Sb., zákonem č. 260/2002 Sb., zákonem č. 308/2002 Sb., zákonem č. 575/2002 Sb., zákonem č. 162/2003 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 438/2003 Sb., zákonem č. 19/2004 Sb., zákonem č. 47/2004 Sb., zákonem č. 49/2004 Sb., zákonem č. 257/2004 Sb., zákonem č. 280/2004 Sb., zákonem č. 359/2004, zákonem č. 360/2004 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb., zákonem č. 562/2004 Sb., zákonem č. 628/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č. 676/2004 Sb., zákonem č. 179/2005 Sb., zákonem č. 217/2005 Sb., zákonem č. 342/2005 Sb., zákonem č. 357/2005 Sb., zákonem č. 441/2005 Sb., zákonem č. 530/2005 Sb. a zákonem č. 545/2005 Sb.
ZÁKON
o daních z příjmů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Tento zákon upravuje
a) daň z příjmů fyzických osob,
b) daň z příjmů právnických osob.
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
§ 2
Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen „poplatníci”).
(2) Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
(3) Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.
(4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České
Nahrávám...
Nahrávám...