dnes je 2.12.2023

Input:

446/2017 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 446/2017 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018, ve znění účinném k 1.1.2019
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 7. prosince 2017
o vydání výměru MF č. 01/2018,
kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
203/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění; nový výměr MF č. 03/2018 je publikován v Cenovém věstníku v částce 10/2018 ze dne 31. 8. 2018
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č.
Nahrávám...
Nahrávám...