dnes je 18.7.2024

Input:

458/2020 Sb., Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 458/2020 Sb., Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
437/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohy č. 1, 2, 3 a 5 až 11; nové přechodné ustanovení
312/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohy č. 1, 3 a 5 až 11; nové přechodné ustanovení
359/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2 a přílohy; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro spotřební daně, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny a oblast distribuce pohonných hmot
a)  podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b)  formát elektronického formulářového podání a
c)  vzor formulářového podání.
§ 2
Vzory formulářových podání
(1)  Vzor
a)  přiznání ke spotřební dani je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)  přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)  přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku, ze zahřívaných tabákových výrobků, z ostatních tabákových výrobků nebo z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d)  přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e)  přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro ozbrojené síly cizích států je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f)  přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
 
g)  přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56a zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,
h)  přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
i)  přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních (roční zdaňovací období) je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,
j)  přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv nebo dani z elektřiny je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
k)  přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv nebo daně z elektřiny je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
l)  přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce,
m)  přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,
n)  přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce,
o)  přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro
Nahrávám...
Nahrávám...