dnes je 21.2.2024

Input:

465/2005 Sb., Nařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů

č. 465/2005 Sb., Nařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. listopadu 2005
vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů):
§ 1
Toto nařízení stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující podporu malého rozsahu1)
a) finanční částky, které se použijí pro výpočet dotace a úvěru poskytovaných jako podpora ze Státního fondu rozvoje bydlení,
b) postup a podrobnosti při výpočtu nejvyšší přípustné výše podpory,
c) postup a podrobnosti při splácení úvěru.
§ 2
(1) Pro výpočet výše dotace podle § 3 odst. 3 zákona o podpoře výstavby družstevních bytů činí finanční částka 100 000 Kč na 1 byt.
(2) Pro výpočet výše úvěru podle § 3 odst. 4 zákona o podpoře výstavby družstevních bytů činí finanční částka nejvýše 700 000 Kč na 1 byt.
§ 3
Pro hodnocení souladu podpory s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu1) se výše podpory na výstavbu družstevních bytů poskytnuté
Nahrávám...
Nahrávám...