dnes je 13.6.2024

Input:

480/2020 Sb., Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění účinném k 1.3.2024

č. 480/2020 Sb., Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění účinném k 1.3.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 20. listopadu 2020
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
510/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohu
367/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu
35/2024 Sb.
(k 1.3.2024)
mění § 3 písm. f) a přílohu
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 a § 21a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 227/2019 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) způsob zaznamenání údajů o provedení úhrady časového poplatku v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění a náležitosti a způsob předání potvrzení o úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla,
b) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku.
§ 2
Způsob zaznamenání údajů o provedení úhrady časového poplatku
Údaje o provedení úhrady časového poplatku se v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění zaznamenávají automatizovaně
a) na základě údajů zadaných osobou, která úhradu provedla prostřednictvím samoobslužného automatu nebo dálkového přístupu, nebo
b) na základě údajů zadaných osobou pověřenou výběrem časového poplatku při úhradě na místě určeném k úhradě časového poplatku.
§ 3
Náležitosti potvrzení o úhradě časového poplatku
Potvrzení o úhradě časového poplatku obsahuje:
a) státní poznávací značku vozidla,
b) údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno,
c) údaj o období, na které byl časový poplatek uhrazen,
d) údaj o počátku a konci období, na které byl časový poplatek uhrazen,
e) datum a čas provedení úhrady,
f) údaj o tom, zda jde o časový poplatek pro vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, nebo zda jde o časový poplatek pro vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.
 
§ 4
Způsob předání potvrzení o úhradě časového poplatku
Potvrzení o úhradě časového poplatku se předá osobě, která úhradu provedla,
a) v listinné podobě osobou pověřenou výběrem časového poplatku při úhradě na místě určeném k úhradě časového poplatku,
b) v listinné podobě nebo elektronicky na adresu elektronické pošty, byla-li zadána, při úhradě bezhotovostně prostřednictvím samoobslužného automatu, nebo
c) elektronicky na adresu elektronické pošty při úhradě bezhotovostně prostřednictvím dálkového přístupu.
§ 5
Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku
Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
§ 6
Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vzoru 2020 vydaných podle vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2021 a u kupónů s platností na jeden měsíc a kalendářní rok do
Nahrávám...
Nahrávám...