dnes je 13.6.2024

Input:

95/2016 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění účinném k 1.9.2016

č. 95/2016 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění účinném k 1.9.2016
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 16. prosince 2015
o vydání výměru MF č. 01/2016,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
290/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění; nový výměr MF č. 02/2016 je publikován v Cenovém věstníku v částce 8/2016 ze dne 25. 8. 2016
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...