dnes je 2.12.2023

Input:

98/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ve znění účinném k 15.8.2018

č. 98/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ve znění účinném k 15.8.2018
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. dubna 2007,
kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
78/2016 Sb.
(k 1.4.2016)
ruší část třetí
100/2016 Sb.
(k 21.4.2016)
ruší část druhou a čtvrtou
136/2018 Sb.
(k 15.8.2018)
ruší část pátou
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
Čl. I
Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., nařízení vlády č. 59/2004 Sb. a nařízení vlády č. 145/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se
Nahrávám...
Nahrávám...