dnes je 13.6.2024

Input:

99/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

č. 99/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. dubna 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo „schválený” nahrazuje slovem „vydaný”.
2. V § 5 odst. 1 se slova „příslušnému kraji3” nahrazují slovy „Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo”)”.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
3. V § 5 odst. 2 se slova „Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo”)” nahrazují slovem „ministerstva”.
4. V § 5 odst. 2 písm. b) se slovo „schválení” nahrazuje slovem „vydání”.
5. V § 5 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) pravomocné
Nahrávám...
Nahrávám...