dnes je 21.2.2024

Input:

Bytové družstvo předsedou SVJ - mzdová agenda, odměny

12.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Na shromáždění SVJ bylo schváleno, že předsedou výboru bude bytové družstvo. Následně byla schválena odměna za výkon funkce. Jak by měla být řešena tato odměna v rámci mzdové agendy? Můžeme vyplatit odměnu rovnou statutárnímu orgánu bytového družstva?

Dle našeho názoru je správná varianta: v zápisu ze shromáždění je jasně uvedeno "...součástí je odměna pro předsedu Společenství..." - tím je jednoznačně Družstvo. Z toho nám vyplývá, že by měla odměna uhrazena družstvu, např. na základě faktury?! Družstvo si s panem předsedou vyřeší výplatu například formou DPP? Lze takto aplikovat v praxi?

Je možné, aby SVJ vyplatilo mzdu přímo osobě, která je zapsána v obchodním rejstříku (Jan Novák) u daného SVJ: předseda společenství vlastníků: bytové družstvo "při výkonu funkce zastupuje: pan Jan Novák“?

Jaké jsou případně možnosti vyplacení odměny předsedovi (Bytovému družstvu)?

Pokud by byla úhrada odměny na základě faktury vystavená družstvem na SVJ, jakým způsobem má potom správně postupovat družstvo? Je jeho povinností vyplácet odměnu nějaké fyzické osobě? A pokud ano, je nutné této fyzické osobě vyplácet odměnu statutárního orgánu, nebo lze pro tento účel využít dohodu o provedení práce například za administrativní služby spojené s touto funkcí?

Odpověď:

Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala. Přijetí rozhodnutí o výběru fyzické osoby spadá v daném případě do působnosti statutárního orgánu bytového družstva (předseda nebo představenstvo), pokud není tato působnost stanovami vyhrazena členské schůzi; zmocněná osoba přitom nemusí být v žádném vztahu k družstvu (nemusí být jeho členem ani zaměstnancem). Pokud bytové družstvo nikoho nezmocní, zastupuje ho v orgánu

Nahrávám...
Nahrávám...