dnes je 13.6.2024

Input:

Nově vzniklé SVJ a povinnost vést účetnictví

23.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Můj dotaz se týká nově vzniklého společenství. Situace je v současné době taková, že vlastník nemovitosti (obec) založila SVJ se záměrem jednotlivé jednotky převést do osobního vlastnictví původním nájemcům. Veškeré náklady spojené se vznikem SVJ nese obec svým jménem. Společenství vzniklo v říjnu a prozatím nevznikají žádné náklady a současný vlastník (stále ještě obec) nepřispívá na správu domu a pozemku dle nově schválených stanov (jde o řadový dům, a proto si prozatím nájemníci hradí zálohy na všechny energie svým jménem). Jsou připraveny kupní smlouvy, které bude obec vkládat na katastr počátkem prosince. Vše se směřuje k tomu, aby nově zapsaní vlastníci začali platit příspěvky na správu domu a pozemku od ledna 2021. Je možné postupovat tak, že se účetnictví začne vést pro tento subjekt až od ledna tím, že se založí účet SVJ a vlastníci začnou hradit předepsané zálohy? Jak postupovat ve vztahu k povinnostem vést účetnictví od vzniku právnické osoby, zpracovat účetní uzávěrky za rok 2020, když k žádný účetním operacím prozatím nedošlo ani nedojde.

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 1190 NOZ platí, že osobou odpovědnou za správu domu je

Nahrávám...
Nahrávám...