dnes je 21.2.2024

Input:

Odpisy nebytového prostoru v majetku SVJ

15.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V domě kde je SVJ jsou sklepy, v Katastru nemovitostí označené jako jiný nebytový prostor, a každý z těchto sklepů je jednotka – v Katastru nemovitostí je uvedeno číslo jednotky. Tyto sklepy byly ve vlastnictví právnické osoby která je prodala, část si koupili vlastníci bytů v domě, tři sklepy koupilo SVJ pro účely správy domu a pozemku. SVJ má tímto 184/3203 podíl na stavbě a stejně tak podíl 184/3203 na pozemku. Kupní cena je 290 260,- Kč. Jak správně zaúčtovat? Jak rozdělit kupní cenu na stavbu a pozemek? Odepisovat 30 let? Jak účtovat odpisy aby nevznikla ztráta?

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 504/2002 Sb. platí, že nakoupená jednotka je považována za dlouhodobý hmotný majetek. Její hodnota musí být rozdělena na část připadající na podíl na pozemku (neodepisuje se) a na její odepisovatelnou část (tj. na samotný nebytový prostor) s tím, že v obecné rovině platí, že pokud v kupní smlouvě není toto rozdělení uvedeno, provede se rozdělení buď znaleckým posudkem anebo alespoň kvalifikovaným odhadem. Doba odepisování odepisovatelného nebytového prostoru odpovídá předpokládané době použitelnosti – tuto si účetní jednotka určí sama, tj. sestaví individuální odpisový plán (viz § 26 odst. 6 písm. a) a § 38 vyhlášky č. 504/2002 Sb.).

O pořízení dané jednotky lze účtovat např. takto (předpokládám, že příspěvky vlastníků jsou hrazeny standardním zálohovým způsobem:

Číslo

Text

Částka

MD

D

1.

pořízení nebytové jednotky

290 260

042

321

2.

případné ostatní náklady související s tímto nákupem (faktury)

2 000

042

321

Nahrávám...
Nahrávám...