dnes je 13.6.2024

Input:

Předešlý správce nechce předat účetní závěrku za rok 2022

7.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím, jak máme postupovat, pokud starý správce nechce předat účetní závěrku za rok 2022 (smlouva mu skončila v únoru 2023)? Také potřebujeme předat peněžní prostředky, které jsou na účtu správce (měsíční platby za vlastníků za rok 2022 do fondu oprav).

Odpověď:

Úvodem nutno konstatovat, že vedení účetnictví a povinnosti s tím spojené jsou upraveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Jednou z povinností spojených s vedením účetnictví dle ust. § 31 zákona o účetnictví, je i povinnost uschovat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po zákonem stanovenou dobu (tj. minimálně 5, resp. 10 let). Odpovědnost za vedení účetnictví leží vždy na straně SVJ, jelikož účetní jednotky sice mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu (ust. § 5 odst. 1 zákona o účetnictví), tímto krokem se ovšem nezbavují odpovědnosti za vedení účetnictví (ust. § 5 odst. 2 zákona o účetnictví), a to bohužel i včetně případné sankce (ust. § 37 zákona o účetnictví).

Jelikož odpovědnost za vedení účetnictví leží vždy na účetní jednotce (včetně hrozby sankcí za porušení povinností dle ust. § 37 zákona) a účetní doklady jsou jejím vlastnictvím, má účetní

Nahrávám...
Nahrávám...