dnes je 18.7.2024

Input:

Předložení účetní závěrky ke schválení

12.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše SVJ má standardní smlouvu se správcem (právnická osoba zapsaná v OR), který mimo jiné zabezpečuje pro SVJ také ekonomické a účetní služby. Zajímalo by mne, zda za sestavení účetní závěrky v zákonem č. 563/1991 Sb. a vyhláškou 504/2002 Sb. stanoveném rozsahu, obsahu a struktuře a její následné vložení do veřejné sbírky listin ve stanovené lhůtě 12 měsíců od rozvahového dne – tedy od konce účetního období, odpovídá SVJ nebo správce. Dále prosím o informaci, zda je nějakým právním předpisem stanoven termín, do kdy od konce účetního období musí správce předložit statutárnímu orgánu SVJ účetní závěrku ke schválení (ve výše zmiňovaných právních předpisech jsem takový termín nenašla). Pokud to nikde není stanoveno, tak jaký termín předložení účetní závěrky od konce účetního období lze považovat u malého SVJ (21 jednotek) za obvyklý. Uvedené mě zajímá zejména s ohledem na sankce a pokuty za nesplnění povinností v oblasti účetní závěrky stanovené §37 zákona o účetnictví, popřípadě rejstříkového zákona. Kdo bude pokuty v případě jejich uložení platit – SVJ, nebo správce? Kdo může tyto pokuty uložit?

Odpověď:

K výše položenému dotazu si dovolujeme uvést, že společenství vlastníků, jakožto účetní jednotka, se nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví, pokud pověří jinou právnickou nebo fyzickou osobu, aby vykonávala tuto činnost za dané společenství. To znamená, že i v případě povinností stanovených pro účetní jednotky v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), je odpovědným subjektem společenství vlastníků.

K druhému dotazu, tj. zda je nějakým právním předpisem stanoven termín, do kdy od konce účetního období musí správce předložit statutárnímu orgánu SVJ

Nahrávám...
Nahrávám...