dnes je 21.2.2024

Input:

Příjem z termínovaného vkladu a rozdělení zisku

5.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

SVJ si založilo spořící účet i termínovaný vklad. V roce 2023 obdrželo a ještě obdrží úroky z těchto účtů. Po prostudování odborných článků, odpovědí na dotazy,... jsem dospěl k následujícímu postupu. Prosím o kontrolu. Případně prosím o navržení řešení, jak v tomto případě postupovat.

Příklad: SVJ (5 vlastníků), spořící účet - přijaté úroky od banky za rok 2023 50.000 Kč (srážková daň sražena a odvedena bankou), termínovaný vklad - přijaté úroky za rok 2023 30.000 Kč (srážková daň sražena a odvedena bankou)

Úroky z těchto účtů budou tvořit zisk SVJ za rok 2023 - 80.000 Kč. SVJ v r. 2024 podá přiznání k dani z příjmů právnických osob, daň 19% - 15.200 Kč, zisk k rozdělení 64.800 Kč.

O způsobu rozdělení zisku bude rozhodovat shromáždění vlastníků v r. 2024. Rozhodnou se - rozdělení stejným dílem mezi vlastníky (5 vlastníků). SVJ při rozdělování zisku musí srazit srážkovou daň 15% (výplata podílů na zisku) - 9.720 Kč.

Čistý zisk k rozdělení - 55.080 Kč. Podíl připadající na vlastníka - 11.016 Kč. SVJ vystaví každému vlastníkovi Potvrzení o příjmech od SVJ. V r. 2025 pokud vznikne vlastníkovi povinnost přiznat přijatý podíl na zisku SVJ ve svém přiznání k dani z příjmu za r. 2024.

Odpověď:

Především je třeba upozornit na to, že úrokový příjem SVJ z účtu a vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev podléhá zvláštní sazbě daně ve výši 19 % (§ 36 odst. 5 ZDP), kterou je povinen srazit a odvést plátce daně (§ 38d ZDP). Tento příjem nezakládá povinnost SVJ podat daňové přiznání (§ 38mb ZDP) a už vůbec ne povinnost tento příjem zahrnout do obecného základu daně a znovu zdanit (§ 23 odst. 4 písm. a) ZDP), jak je chybně uvedeno v dotazu

Pokud se týká rozdělení zisku mezi členy SVJ – vlastníky jednotek, tento postup by byl nevýhodný,

Nahrávám...
Nahrávám...