dnes je 21.2.2024

Input:

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů

6.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Měla bych na Vás dotaz ohledně účtování a případného zdanění. Společenství vlastníků založilo u KB smlouvu o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů. Vklad činil 60.000,- Kč a nakoupily podílové listy v hodnotě 59.891,16 Kč. Na konci roku činila hodnota podílových listů 63.393,60 Kč. Má tento výnos nějak účtovat, případně danit nebo se o tomto účtuje až v případě prodeje podílových listů?

Odpověď:

V případě podílových listů jde o cenné papíry, které osvědčují majitelům jejich podílnictví na kolektivním investování prostřednictvím investičních společností. V souladu s ustanovením § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen OZ (mimo jiné) platí, že „Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.“ Dle dostupné odborné literatury, viz Novotný, M., Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J. Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2016, s. 155, platí, že „…nepřímé podílení se na podnikání by mohla představovat i taková majetková účast či investice, jejímž výsledkem bude zhodnocení či naopak znehodnocení finančních prostředků za tímto účelem svěřených podnikateli. Například nelze připustit podíl společenství vlastníků v podílovém fondu, jenž sice není sám o sobě podnikatelem pro nedostatek právní osobnosti, nicméně jeho činnost je podnikáním a takováto účast je tedy nepřímým podílením se na podnikání jiného. Společenství nesmí podnikatelské riziko podstupovat. Účelem zákona je zamezit, aby se společenství jakkoliv, tedy přímo i nepřímo, podílelo na nesení podnikatelského rizika jiného – podnikatele. Na druhou stranu nebude nepochybně zakázáno uložení financí společenství do banky, zřízení termínovaného vkladu, apod. Hranici, již společenství nesmí překročit, by bylo možné spařovat v existenci přímo závislosti

Nahrávám...
Nahrávám...