dnes je 22.5.2024

Input:

Účtování oprav a údržby

12.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Čtyři roky se účtují opravy a udržování majetku SVJ na účet 315. Předtím to bylo na účet 511.

Já vím, že by se to měnit nemělo, ale mně by více vyhovoval ten výsledkový způsob.

Pokud bych se přece jenom chtěla vrátit k původnímu účtování na 511, je to velký problém? Jak bych měla postupovat?

Odpověď:

Předně je nutno zmínit, že účtování (pouze) oprav a údržby společných částí domu je možné z hlediska účetní teorie pojmout dvěma způsoby:

  • první způsob vychází z ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 504/2002 Sb. z něhož vyplývá, že výkaz zisku a ztrát účetní jednotky obsahuje pouze ty náklady na opravy a udržování majetku, ke kterému má účetní jednotka právo vlastnické nebo jiné právo k majetku a je povinna o něm účtovat dle § 28 ZÚČ. Vzhledem k tomu, že tato podmínka v případě společných částí splněna není, vyvozuje se z toho, že není možné, aby byly jejich opravy a údržba vykazovány v nákladech společenství vlastníků. Z tohoto důvodu je nutno tyto náklady účtovat rozvahově, konkrétně jako o pohledávce vůči vlastníkům. V praxi se obvykle používá účet 315 – Ostatní pohledávky.
  • druhý způsob vychází z ČUS č. 412, odst. 3.1, dle kterého platí, že v účtové třídě 5 - Náklady se účtuje o nákladech vynaložených na činnosti účetní jednotky. V souladu s ustanovením § 1194 NOZ platí, že činností SVJ je správa domu. V souladu s ustanovením § 7 písm. a) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. platí, že součástí správy domu je (mimo jiné i) provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu. Z tohoto se vyvozuje, že lze přijmout i metodu účtování těchto nákladů v nákladech společenství vlastníků, tj. předpoklad, že nositelem těchto nákladů je samotné SVJ. V praxi se obvykle používá účet 511 –

Nahrávám...
Nahrávám...