dnes je 22.5.2024

Input:

Účtování pojistného plnění

14.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Rád bych se zeptal na účtování v SVJ přijatého pojistného plnění z důvodu škodní události. Přijatou platbu zaúčtuji 221/649. Musí toto pojistné plnění vždy tvořit na konci roku hospodářský výsledek, nebo lze účtovat během roku tak aby hospodářský výsledek byl 0, respektive nebyl žádný? Jak správně zaúčtovat, a zda, souvztažný zápis?

Odpověď:

Pojistné plnění je výnosem SVJ (viz § 16 odst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) s tím, že se považuje za primární zdroj krytí škodního nákladu (příspěvky vlastníků jsou zde až sekundárním zdrojem). Fakticky to znamená, že pokud bude škodní náklad (např. náklad spojený s opravou domu po zásahu bleskem atd.) ve výši 100 tis., pojistné plnění ve výši 90 tis., pak příspěvky vlastníků budou pokrývat tento škodní náklad pouze ve výši 10 tis. Pokud jsou tedy příspěvky vlastníků hrazeny zálohově, HV dané operace bude obecně nula.

V případě, kdy pojistné plnění bude pojišťovnou přiznání v roce vzniku škodního nákladu, lze účtovat např. takto:

Rok

Text

Částka

MD

D

oprava střechy po zásahu bleskem (faktura)

100 000

549

321

oznámení z pojišťovny o výši pojistného plnění (interní doklad)

90 000

315

649

X+1

úhrada pojistného plnění pojišťovnou (VBU)

90 000

221

315

Vznik výnosu spojeného s pojistným plněním je svázán s účetním obdobím, ve kterém vznikla škoda, proto v případě, že do dne sestavení účetní závěrky za účetní období, ve kterém  došlo ke vzniku škodního nákladzu, neobdrží SVJ od pojišťovny příslušné oznámení o výši přiznaného pojistného plnění, musí  do výnosů daného účetního období zaúčtovat pojistné plnění v očekávané výši pomocí dohadných položek (samozřejmě pouze v případě relevantní pravděpodobnosti přiznání tohoto pojistného plnění ze strany pojišťovny – viz zásada opatrnosti v § 25 odst. 3 ZÚČ). 

Číslo

Rok

Text

Částka

MD

D

oprava střechy po zásahu bleskem (faktura)

100 000

549

321

do konce rozvahového dne nedošlo oznámení z pojišťovny o výši pojistného plnění – odhad tohoto plnění stanoven na 80.000 Kč (interní doklad)

80 000

388

649

X+1

oznámení z pojišťovny o výši pojistného plnění ve výši 90.000 Kč (interní doklad)

80 000

315

388

10 000

315

649

X+1

úhrada pojistného plnění pojišťovnou (VBU)

90 000

221

315

V případě, kdy je naopak pojistné plnění ze strany pojišťovny zasláno v dřívějším účetním obdobím, než ve kterém dojde ke vzniku škodního nákladu, které toto pojistné plnění kryje (tzv. plnění rozpočtem) je zaúčtování složitější. Jak již bylo řečeno, vznik výnosu spojeného s pojistným plněním je svázán s účetním obdobím, ve kterém

Nahrávám...
Nahrávám...