dnes je 22.5.2024

Input:

Účtování příslibu poskytnutí dotace IROP

8.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V roce 2021 obdrželo SVJ od Ministerstva pro místní rozvoj dokument "Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace" s přislíbenou dotací 2 568 501,43 Kč s tím, že Realizace akce má datum ukončení 30.9.2022, financování akce má datum ukončení 31.3.2023 a Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce má datum ukončení 30.9.2023. Náš dotaz:

1) má se v roce 2021 vytvořit interní doklad "Oznámení o přiznání dotace" a zaúčtovat 378/346?

2) v jakém roce se má vytvořit interní doklad "Použití dotace na úhradu nákladů" se zaúčtováním 346/691? - v roce, kdy SVJ obdrželo příslib dotace nebo v roce, kdy obdrželo SVJ výplatu dotace na účet?

Odpověď:

Ad 1)

Dle interpretace Národní účetní rady I-14 (Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace) platí, že „Příslib nemusí znamenat definitivní schválení žádosti o dotaci, a proto nelze na jeho základě účtovat. Žádost a případný příslib jsou podávány velmi často v době, kdy je dotační titul teprve plánován, nebo není ukončen, takže není známá skutečná výše nákladů (resp. výdajů), na nichž je výše dotace závislá. Kromě toho mezi výší přislíbené dotace a schválenou (finančně vypořádanou) dotací může být rozdíl. Na dotace poskytované ze státního rozpočtu není, dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech právní nárok.“

Tedy – jako pohledávku za dotačním orgánem (tj. 378/346) lze možno účtovat až k okamžiku „nezpochybnitelného nároku na dotaci“. Dle interpretace I-14 platí, že „Obvykle je poskytujícím orgánem vydáno rozhodnutí, a to

Nahrávám...
Nahrávám...