dnes je 8.12.2023

Input:

Účtování stroje zakoupeného společenstvím

8.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Společenství vlastníků zakoupilo pro úklid podlahový mycí stroj s příslušenstvím v hodnotě 43 100 Kč. Chci se zeptat, zda musí SVJ provádět odpisy tohoto přístroje. Pokud ano, jaký je princip účtování odpisů v SVJ?

Odpověď:

Nejprve je nutno určit, zda se jedná o dlouhodobý (tj. odepisovatelný) hmotný majetek. V souladu s ustanovením §8 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 504/2002 Sb. platí, že za takový se považuje pouze movitý majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou (tj. zde společenstvím vlastníků). O použitelnosti předmětného mycího stroje nad jeden rok zde asi není sporu. Jde o druhou podmínku. Nejdříve proto najděte ve vnitřní účetní směrnici daného společenství, od jaké hodnotové hranice se nad rok použitelný majetek považuje za dlouhodobý. Pokud je tato hranice např. 30 tis. Kč – jedná se o dlouhodobý majetek, který je nutno účetně odepisovat (na rozdíl od bytových družstev nemají společenství vlastníků výjimku z odepisování). Pokud je hranice např. 50 tis. Kč, jedná se o drobný hmotný majetek, o kterém společenství účtuje jako o zásobách (tj. zpravidla jej ihned zařadí do užívání - spotřeby, účtuje obvykle 501/321).

Poznámka: hodnotová hranice ve výši 40 tis. Kč je relevantní pouze ve vztahu k dani z příjmů, nikoliv ve vztahu k účetnictví. Jakkoliv pro účely daně z příjmů je tedy hranice dána zákonem, v účetnictví je tato hranice věcí rozhodnutí účetní jednoty. Tedy obecně pokud si např. účetní jednotka určí

Nahrávám...
Nahrávám...