dnes je 2.12.2023

Input:

Účtování SVJ a BD

25.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Stavební bytové družstvo (SBD) zajišťuje pro společenství vlastníků (SVJ) správu a vedení účetnictví. SBD je vlastníkem části bytů a je jedním z vlastníků SVJ. SVJ nemá vlastní bankovní účet. Měsíční předpisy záloh zasílají vlastníci na bankovní účet SBD. Podle vyjádření SBD, vlastníci bytů ve skutečnosti platí předpisy měsíčních záloh přímo SBD, které tyto platby následně přeúčtuje na SVJ.

Zpravidla na konci měsíce jsou platby předpisů záloh přeúčtovány z SBD na SVJ a to v souhrnných finančních částkách rozdělených na typ účt.BD (družstevníci) a typ účt.BV (vlastníci). Důvodem rozdělení účetních položek na BD a BV je, že v rámci bytového domu jsou jednak byty družstevní (BD) a byty v osobním vlastnictví (BV). K přeúčtovaným účetním položkám nejsou doloženy žádné účetní doklady ani způsoby jejich finančního vyčíslení.

V takto vedeném účetnictví SVJ nemá žádný vlastník samostatně zaúčtovanou měsíční platbu předepsané zálohy. V účetnictví SVJ nelze dohledat od koho, kdy, z jakého důvodu a jak velkou finanční částku SVJ dostalo. Otázky viz níže.

Odpověď:

1) Nejsem člen SBD, předpisy záloh posílám SVJ, o účtování záloh v účetnictví SBD jsem nevěděl a nikdy jsem k tomu nedal souhlas. Může SBD bez mého souhlasu účtovat ve svém účetnictví mé zálohy určené pro SVJ?

SVJ musí vést (svoje) účetnictví. Tedy musí zejména ve své účetnictví účtovat měsíční předpisy záloh vlastníků, jejich úhrady, doklady týkající se nákladů na správu domu, nákladů na služby. Pokud SVJ nemá svůj bankovní účet, není to nejideálnější situace, nicméně pokud SBD předmětné úhrady přijímá na svůj bankovní účet, není to obecně chybně, provádí-li se řádné vyúčtování všech úhrad a vše je přehledné a průkazné. Tedy - musí být zejména striktně odděleny úhrady, který patří SVJ od úhrad, které patří SBD. SBD pak musí pravidelně (ideálně měsíčně) poskytovat SVJ informace o úhradách, které SVJ na bankovní účet SBD přišly a dále o platbách, které SBD ze svého bankovního účtu ve prospěch SVJ zrealizovalo. Na základě těchto informací pak SVJ provádí zaúčtování ve svém účetnictví, tj. zejména vyrovnání plateb vlastníků a

Nahrávám...
Nahrávám...