dnes je 13.6.2024

Input:

Volné prostředky a termínovaný vklad

4.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosíme o zodpovězení níže uvedených dotazů.

1. Může SVJ odklonit volné peněžní prostředky jako vklad na termínovaný účet? Nebrání tomu nějaký zákon? Tuto transakci musí schválit shromáždění? (ve stanovách k tomuto nic nemáme)

2. Výnos bude zdanitelným příjmem SVJ a to musí podat daňové přiznání?

3. Jak se bude o celém procesu účtovat?

Odpověď:

1) Jak již bylo nedávno řečeno, na nakládání s finančními prostředky určenými na správu domu a pozemku je nutno nahlížet speciální optikou prostředí bytového spoluvlastnictví. Společenství vlastníků je totiž zvláštní právní subjekt, jehož jediným účelem je zajištění správy domu a pozemku, k tomuto je společenství způsobilé nabývat práva a povinnosti, společenství nesmí podnikat ani se na podnikání podílet. Proto by SVJ kupříkladu nemělo prostředky investovat (např. kupovat akcie apod.), takové jednání společenství by bylo v rozporu se zákonem.

Co se týče termínovaného vkladu (účtu), případně spořicího účtu, takové uložení volných prostředků lze připustit, když ty podle mého názoru nejsou v rozporu s výše uvedeným, spíše naopak, tímto jednáním statutární orgán naplňuje své povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Je ovšem nutno pamatovat na dostupnost takto uložených prostředků s ohledem na plán oprav i případné havárie apod., proto se mi jako vhodný jeví spíše spořicí účet, záleží ovšem na podmínkách konkrétního termínovaného vkladu.

Pokud stanovy neurčují předmětné

Nahrávám...
Nahrávám...