dnes je 13.6.2024

Input:

Zaúčtování pojistného plnění

4.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak nejlépe a na jaké účty zaúčtovat následující dva příklady pojistného plnění?

PRVNÍ PŘÍKLAD:

1. Na základě cenového rozpočtového návrhu v odhadované částce 15.226 Kč ( 3 500 Kč za DOPP za 10h práce + odhad ceny za materiál v částce 11 726 Kč) za opravu pergoly po vichřici, které předseda společenství předložil pojišťovně, následně pojišťovna společenství vyplatila dne 8.4.2022 pojistné plnění v částce 14.226 Kč.

2. Společenství provedlo opravu pergoly a předložilo k zaúčtování následující položky:

a) DOPP na částku 3 500 Kč ke zdanění (tzn. k odvodu SD 525 Kč, k výplatě odměna 2 975 Kč)

b) daňové doklady za použitý materiál v částce 8 858 Kč

3. Společenství tedy vyčerpalo z pojistného plnění částku 12 358 Kč, tzn. že již s konečnou platností na opravu pergoly nedočerpá částku 1 868 Kč.

4. Můžete nám, prosím, sdělit, jakou formou a na jaké účty byste zaúčtoval uplatněnou DOPP a ostatní výše uvedené částky a jaký účetní postup zvolil u nedočerpané částky 1868 Kč (na jaký účet byste popřípadě účtoval, nebo byste tuto částku např. se souhlasem výboru společenství převedl do fondu oprav, nebo byste tuto částku použil k pokrytí nákladů společenství na jinou opravu – např. opravu zátoku ve zdi nebo nákup žárovek do spol. prostor domu nebo provedenou elektro revizi společných prostor domu?)DRUHÝ PŘÍKLAD:

Také bych Vás ráda požádala o Vaše sdělení zaúčtování k pojistnému plnění, které druhé společenství obdrželo v roce 2022 od pojišťovny v částce 66 438 Kč za opravu a vysoušení chodby a to na základě dle předloženého cenového odhadu, ale společenství bude tyto cenově odhadované opravy realizovat (čerpat) nejdříve až v roce 2023?

Odpověď:

První příklad

Účtováno může být např. takto:

1.

Rok 2022

Oznámení z pojišťovny o výši pojistného plnění

14.226 Kč

315/649

2.

Rok 2022

Úhrada pojistného plnění pojišťovnou

14.226 Kč

221/315

3.

Rok 2022

Dohoda o provedení práce na opravu pergoly

3.500 Kč

521/331

4.

Rok 2022

Nákup materiálu (faktura)

8.858 Kč

501/321

„Nedočerpaná“ částka pojistného plnění by asi nejlogičtěji měla být použita na úhradu části řádného ročního pojištění domu, tj. příspěvky vlastníků na tento náklad (tj. na pojištění domu) by měly být o tento rozdíl poníženy.

Druhý příklad

V případě SVJ (a obecně účetních jednotek účtující na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb.) je daná situace z účetního hlediska poněkud složitější. V zásadě existují 2 praxi používané metody.

První metoda akcentuje tu skutečnost, že vznik výnosu spojeného s pojistným plněním je svázán s účetním obdobím, ve kterém vznikla škoda, a to i když ke vzniku nákladu na odstranění škody (tj. opravy chodby) dojde až v roce následujícím. Princip přiřazování nákladů výnosům neboli princip uznání nákladů, však požaduje, aby veškeré náklady, které byly vynaloženy za účelem dosažení výnosů, byly vykázány ve stejném období jako tyto výnosy[1]. V praxi „běžných“ účetních jednotek (tj. účetních jednotek účtujících dle účetních předpisů pro podnikatele) se tento problém obecně řeší tvorbou rezervy na opravy[2] případně opravnou položkou k majetku, a to obvykle ve výši daného pojistného plnění (vždy je však nutno dodržet zásadu opatrnosti). Společenství vlastníků však mají tvorbu těchto rezerv fakticky zapovězenu ustanovením § 40 vyhlášky č. 504/2002

Nahrávám...
Nahrávám...