dnes je 9.12.2023

Zaúčtování náhrady za újmu vlastníků

5.12.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování pojistného plnění

8.11.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předešlý správce nechce předat účetní závěrku za rok 2022

7.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování faktur za revize, opravy a pořízení hasicích přístrojů

1.11.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdělení zisku - přijaté úroky z termínovaného vkladu SVJ

16.10.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obrana proti postupu účetního

16.10.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojistné plnění vyšší než náklady opravy

4.10.2023, Ing. Bc. Martin, Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování pojistného plnění

14.9.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování příspěvku SVJ na PC

8.3.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování pojistného plnění

4.1.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volné prostředky a termínovaný vklad

4.11.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup cenných papírů společenstvím vlastníků

7.9.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování pojistného plnění

1.8.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování SVJ a BD

25.7.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování a danění příjmu ze smlouvy o zřízení věcného břemene

30.6.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakturace elektřiny společných prostor domu

30.6.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování závazků z koupě pozemků

12.5.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování oprav a údržby

12.4.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úhrada nákladů SVJ - nákladové účty

11.4.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsob účtování pohledávky vůči Sberbank

11.4.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava fasády, podíly, zdanění a účtování

6.4.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování sankční úhrady od stavební spořitelny

29.3.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanění úroků připisovaných na bankovních účtech SVJ

9.3.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Banka či spořitelní a úvěrní družstvo nese plnou zodpovědnost za srážku daně dle § 36 odst. 5 ZDP. SVJ zde není ani vpozici ručitele, takže obecně nemusí mít obavy, že by se na něj správce daně obrátil spříslušnými…

Účtování příslibu poskytnutí dotace IROP

8.3.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednoduché či podvojné účetnictví zapsaného spolku

8.3.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování pojistné události

8.3.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Haléřové vyrovnání a účtování faktur za služby

8.3.2022, Ing. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neurčitá cenová nabídka nesolidní firmy

9.12.2021, Ing. Bc. Martin, Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přefakturace - účtování v SVJ

21.5.2021, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování odměn členů výboru na konci roku

10.5.2021, Ing. Bc. Martin, Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky za bývalými členy SVJ

15.3.2021, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nově vzniklé SVJ a povinnost vést účetnictví

23.11.2020, Ing. Bc. Martin, Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát

16.11.2020, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování odměny statutárního orgánu

20.7.2020, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoluúčast při pojistné události

1.6.2020, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování odměn za provádění úklidu domu

31.3.2020, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání - smluvní pokuta a úrok z prodlení

11.3.2020, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezúplatný výkon funkce + danění příjmu z pronájmu společných prostor

13.11.2019, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zhodnocení vlastní kotelny SVJ

12.8.2019, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předložení účetní závěrky ke schválení

12.7.2019, Ing. Bc. Martin, Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování stroje zakoupeného společenstvím

8.5.2019, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování plateb SIPO

11.2.2019, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpis přeplatku za služby

12.11.2018, Ing. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Splácení kotelny a účtování

6.7.2018, Ing. Bc. Martin, Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...