dnes je 13.6.2024

Input:

Dotace

5.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

601
Dotace

Ing. Bc. Martin Durec

Účetní zachycení dotace v SVJ

Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých zákonů, platí, že dotace se (mimo jiné) poskytují nepodnikatelským právnickým osobám na opravy, modernizace a rekonstrukci bytového fondu [viz § 7 odst. 1, písm. v)] s tím, že podle § 14 odst. 3 a 4 tohoto zákona je příjemcem dotace žadatel o dotaci, který dotaci použije na stanovený účel. Z tohoto důvodu je dotace příjmem SVJ. Platí, že na dotace poskytované ze státního rozpočtu obecně není, podle § 14 odst. 1 tohoto zákona, právní nárok.

Definice dotace z účetního hlediska je pak uvedena v § 27 odst. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Z praktického hlediska bývá neklamným znamením přijetí dotace příchozí částka prostředků od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

V rámci účetního zachycení dotace platí, že není obecně možné účtovat až o jejím přijetí. Společenství nejprve musí zaúčtovat nárok na dotaci k datu vzniku tzv. nezpochybnitelného právního nároku na dotaci [viz ČUS č. 411, odst. 4.4.1 písm. f)]. Nezpochybnitelným právním nárokem na dotaci je taková situace, ve které se proces jejího schvalování dostane do takové fáze, kdy je její poskytnutí nepochybné, tj. kdy SVJ již relativně jistě ví, že mu dotace v určité výší bude poskytnuta. V praxi se tak bude jednat zejména o den rozhodnutí příslušné instituce o udělení dotace atd. (naopak jím obvykle nebude tzv. příslib jejího poskytnutí). K tomuto datu

Nahrávám...
Nahrávám...