dnes je 13.6.2024

Input:

Náklady na správu domu a pozemku

5.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Náklady na správu domu a pozemku

Ing. Bc. Martin Durec

Co patří a nepatří mezi náklady na správu?

Vzhledem k tomu, že SVJ může v rámci své omezené právní osobnosti vykonávat pouze činnosti spojené se správou domu a pozemku, lze (poněkud zjednodušeně) náklady na správu domu a pozemku definovat negativně, jedná se o ty náklady SVJ, které nejsou náklady na služby spojené s užíváním jednotek. Z účetního hlediska je nutné je rozdělit do tří skupin:

  1. Technické zhodnocení společných částí – nejprve je nutno si uvědomit, čí majetek je zhodnocován. SVJ nevlastní zhodnocované společné části. Jejími vlastníky jsou členové společenství, a tedy jejich majetek je zhodnocován. Z tohoto důvodu o technickém zhodnocení není možné účtovat klasickým majetkovým způsobem (tj. prostřednictvím účtové skupiny č. 02). Ve vztahu k účtování SVJ zde na počátku roku 2023 došlo k názorovému posunu ze strany GFŘ, podle kterého platí, že technické zhodnocení společných částí je pro SVJ nákladem na správu domu a pozemku jako každý jiný náklad. Jelikož ovšem technické zhodnocení nelze věcně podřadit po pojem opravy, není možné technické zhodnocení společných částí domu vykázat u SVJ jako náklad na opravu a udržování, nýbrž jako jiný druh provozního nákladu. Toto stanovisko GFŘ je uvedeno např. ve článku Účtování oprav a technického zhodnocení majetku ve spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek – členů SVJ, zveřejněném v časopise SVJ aktuálně 4/2023, autor Ing. Božena Künzelová, nakladatelství Verlag Dashöfer.
  2. Opravy a údržba společných částí – v souladu s výše uvedeným stanoviskem GFŘ i zde platí, že opravy a údržba společných částí jsou pro SVJ nákladem na správu domu a pozemku jako každý jiný náklad. V souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 504/2002 Sb. platí, že "položka "A.I.3. Opravy a udržování" obsahuje náklady na opravy a udržování majetku, ke kterému má účetní jednotka právo vlastnické nebo jiné právo k majetku a o němž je povinna účtovat podle § 28 ZÚČ. Jelikož toto není v případě oprav a údržby společných částí splněno, měly by být i tyto náklady vykázány jako jiný druh provozního nákladu. Kvůli odlišnosti oprav a údržby od výše uváděného technického zhodnocení je však
Nahrávám...
Nahrávám...