dnes je 13.6.2024

Input:

Nefinanční majetek

5.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

701
Nefinanční majetek

Ing. Bc. Martin Durec

Zaúčtování nefinančního majetku SVJ

V souladu s ustanovením § 1195 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), může SVJ nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Může tak nabývat nejen movitého, ale i nemovitého majetku, jako např. pozemku před domem za účelem parkování členů SVJ nebo jednotky v domě, která bude nadále sloužit jako kancelář SVJ atp.

U účtování pořízení a financování dlouhodobého majetku je v případě (pouze) zálohově hrazených příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku otázkou, zda by zaúčtování příspěvků vlastníků na pořízení dlouhodobého majetku (viz řádky 4a první tabulky a 5a druhé tabulky) nebylo správnější provést stanovením příspěvku standardním výnosovým způsobem. To by nutně vedlo ke vzniku zisku (zpravidla) ve výši hodnoty tohoto majetku s tím, že teprve tento zisk by byl zákonným způsobem převeden na účet 901. Problémem by však byl výkyv ve vykazování hospodářského výsledku, a tedy možná nesrozumitelnost účetní závěrky. Odborná veřejnost se i z tohoto důvodu spíše přiklání k řešení prezentovanému v tabulkách.

Dlouhodobý majetek – neodepisovatelný
Číslo Text Částka MD D
1 nákup pozemku u domu společenstvím pro účely parkování vlastníků – kupní smlouva 700 000 042 379
Nahrávám...
Nahrávám...