dnes je 13.6.2024

Input:

1/2007 Sb., Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 1/2007 Sb., Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, ve znění účinném k 1.1.2014
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2006,
kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
216/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 1 odst. 1
311/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Právní vztahy výpůjčky na dobu určitou, které byly u vybraného majetku České republiky (dále jen „majetek”) založeny s účinností od 1. ledna 2001 ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a s účinností od 30. června 2001 ustanovením čl. IV bodu 1 zákona č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a které ze zákona zanikly dnem 1. ledna 2007, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním účastníkům těchto právních vztahů výpůjčky nebo jejich právním nástupcům nově vznikají v rozsahu jejich práv a povinností existujících dne 1. ledna 2007, a to na dobu do 1. ledna 2015 včetně. To neplatí, pokud
a) od 2. ledna 2007 včetně do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vznikly k majetku jiné užívací vztahy anebo takové právní vztahy, které vznik právních vztahů výpůjčky vylučují, nebo
b) do 1. ledna 2008 včetně vypůjčitel nebo jeho právní nástupce nepožádá písemně u organizační složky státu příslušné s užívaným majetkem hospodařit o další úpravu právního vztahu k užívanému majetku podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě právní vztah výpůjčky, vzniklý
Nahrávám...
Nahrávám...