dnes je 22.5.2024

Input:

109/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

č. 109/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
VYHLÁŠKA
ze dne 11. dubna 2011,
kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 121 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, se mění takto:
1. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálních”.
2. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) K pravidelné denní docházce lze přijímat i děti z přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně základní školy speciální, žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu
Nahrávám...
Nahrávám...