dnes je 13.6.2024

Input:

113/2017 Sb., Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

č. 113/2017 Sb., Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 2017
o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí stanoví podle § 16d odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., podle § 56e odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., podle § 59d odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., a podle § 38 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákona č. 322/2016 Sb.:
§ 1
Vzor formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Zveřejňuje-li se zpráva o financování volební kampaně způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejní se v otevřeném formátu.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017.
 
Předseda:
Mgr. Weis v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 113/2017 Sb.
Zpráva o financování volební kampaně
 
Kandidující subjekt .........................................................................................................................
Volby ................................................................................................................................................
konané .............................................................................................................................................
 
Část I.
Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu
Počet stran ..... v části I.
Celkem .......................... Kč v části I.
 
Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce / identifikační číslo dárce, bylo-li přiděleno
Výše peněžitého daru v Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Část II.
Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu
Počet stran ..... v části II.
Celkem .......................... Kč v části II.
 
Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce / identifikační číslo dárce, bylo-li přiděleno
Obvyklá cena v Kč
Bezúplatné plnění
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Část III.
Výdaje hrazené kandidáty
Počet stran ..... v části III.
Celkem .......................... Kč v části III.
 
Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Část IV.
Výdaje na volební kampaň
Počet stran ..... v části IV.
Celkem .......................... Kč v části IV.
 
Částka v Kč
Účel, na který byla použita
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...