dnes je 18.7.2024

Input:

152/2013 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012

č. 152/2013 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 12. června 2013
o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012
Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu celkové
Nahrávám...
Nahrávám...