dnes je 13.6.2024

Input:

163/2008 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

č. 163/2008 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 2008
o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) k provedení § 112 odst. 4 tohoto zákona, ve znění zákona č. 235/2006 Sb. a zákona č. 304/1997 Sb.:
§ 1
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) zemským digitálním televizním vysíláním televizní vysílání ve standardu DVB-T, kdy pro přenos signálu rádiovým kanálem je využíváno digitální modulační schéma,
b) zemským analogovým televizním vysíláním televizní vysílání, kdy pro přenos signálu rádiovým kanálem je využívána analogová modulace s jedním částečně potlačeným postranním pásmem (AM-VSB),
c) rádiovým kanálem část rádiového spektra vymezená následujícím způsobem:
1. v I. televizním pásmu 48,5 - 66 MHz pro rádiový kanál označený R1 vymezený k zemskému analogovému vysílání rozsahem rádiových kmitočtů od 48,5 - 56,5 MHz, pro rádiový kanál označený R2 vymezený k zemskému analogovému vysílání rozsahem rádiových kmitočtů 58 - 66 MHz,
2. ve III. televizním pásmu 174 - 230 MHz pro rádiový kanál označený Rn a vymezený k zemskému analogovému vysílání rozsahem rádiových kmitočtů od (174 + (n - 6) . 8) do (174 + (n - 5) . 8) v MHz, kde n je rovno 6 až 12,
3. ve IV. a V. televizním pásmu 470 - 862 MHz pro rádiový kanál označený n a vymezený k zemskému analogovému i digitálnímu vysílání rozsahem rádiových kmitočtů od (470 + (n - 21) . 8) do (470 + (n - 20) . 8) v MHz, kde n je rovno 21 až 69, přičemž hranici mezi IV. a V. televizním pásmem tvoří horní kmitočet rádiového kanálu 34,
d) pevnou přijímací anténou směrová anténa se ziskem minimálně 3,5 dB v I. televizním pásmu, 7 dB ve III. televizním pásmu, 10 dB ve IV. televizním pásmu a 12 dB v V. televizním pásmu, umístěná vně budovy v úrovni střechy nebo mimo zástavbu ve výšce 10 m nad úrovní terénu,
e) televizním přijímačem zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního signálu bez ohledu na způsob příjmu1) ,
f) standardním přijímacím zařízením:
1. pro zemské analogové televizní vysílání televizní přijímač o minimální citlivosti - 61 dBm v I. a III. televizním pásmu a - 58 dBm ve IV. a V. televizním pásmu připojený koaxiálním kabelem s impedancí 75 k pevné přijímací anténě,
2. pro zemské digitální televizní vysílání televizní přijímač o minimální citlivosti - 77 dBm připojený koaxiálním kabelem s impedancí 75 k pevné přijímací anténě.

Za standardní přijímací zařízení pro zemské analogové nebo digitální televizní vysílání se považuje i televizní přijímač připojený ke kabelovému systému2) zajišťujícímu společný příjem televizního vysílání,
g) vysílačem vysílací rádiové zařízení určené pro šíření zemského analogového televizního vysílání (dále jen „analogový vysílač”) nebo zemského digitálního televizního vysílání (dále jen „digitální vysílač”),
h) měřicím bodem místo, kde je měřena intenzita
Nahrávám...
Nahrávám...