dnes je 18.4.2024

Input:

189/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění účinném k 1.1.2016

č. 189/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění účinném k 1.1.2016
ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
585/2006 Sb.
(k 31.12.2006)
mění, ruší a stanoví nové datum účinnosti
152/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
v čl. XIII mění bod 27 a ruší body 134 a 162
153/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
v čl. XXI ruší body 8 a 79
261/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
mění, ruší a stanoví nové datum účinnosti
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší v čl. I bod 2, v čl. XIII body 9, 54 až 56, 112 a 135, v čl. XXI slova v bodě 21 a body 22 a 60
306/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá v čl. XIV bod 10 a v čl. XXXIV bod 4
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část šestou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část třetí
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část čtyřicátou čtvrtou
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší část čtyřicátou první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl. I
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) ve sporech o vzájemném vypořádání přeplatku na dávce nemocenského pojištění vyplacené neprávem nebo ve vyšší částce a ve sporech o vzájemném vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění,”.
2. (Zrušen zák. č. 305/2008 Sb. k 1.1.2009.)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákoníku práce
Čl. II
(zrušen zák. č. 585/2006 Sb. k 31.12.2006)
Čl. III
(zrušen zák. č. 585/2006 Sb. k 31.12.2006)
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 375/2011 Sb. k 1.4.2012)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. V
V § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
Nahrávám...
Nahrávám...