dnes je 13.6.2024

Input:

194/2015 Sb., Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

č. 194/2015 Sb., Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
VYHLÁŠKA
ze dne 3. srpna 2015
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
§ 1
Způsob regulace
(1) Úřad reguluje ceny v elektroenergetice způsobem úředně stanovených cen.
(2) Úřad reguluje ceny elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.
(3) Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen, to neplatí v případě ceny tepelné energie nižší, než je limitní cena, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí.
(4) Úřad reguluje cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem úředně stanovených cen.
§ 2
Nahrávám...
Nahrávám...