dnes je 22.5.2024

Input:

215/2008 Sb., Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění účinném k 1.10.2014

č. 215/2008 Sb., Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění účinném k 1.10.2014
[zrušeno č. 5/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2008
o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
159/2009 Sb.
(k 9.6.2009)
mění, celkem 41 novelizačních bodů
159/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění v příloze č. 4 části A oddíl I části bodů 2 a 8
76/2010 Sb.
(k 26.3.2010)
mění přílohy
382/2011 Sb.
(k 9.12.2011)
mění, celkem 29 novelizačních bodů
442/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; nové přechodné ustanovení
104/2014 Sb.
(k 9.6.2014)
ruší v příloze č. 1 části A oddíle II písm. a) bod 0.1
207/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění přílohy
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 131/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy a základní pojmy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) patotypem geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,
b) indexováním jakýkoliv postup k prokázání přítomnosti fytoplazem, virů, viroidů nebo jim podobných škodlivých organismů v náchylných (indikátorových) rostlinách,
c) hraněným dřevem dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,
d) zrnem semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona.
(3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:
a) evropskými zeměmi Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán (evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko,2) Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko a Černá Hora, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Ukrajina, Vatikán,
b) neevropskými zeměmi středozemní oblasti Alžírsko, Ceuta, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Melilla, Sýrie, Tunisko, Turecko,
c) severoamerickými zeměmi Grónsko, Kanada, Saint Pierre a Miquelon, Spojené státy americké (USA),
d) americkými zeměmi všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, včetně ostrovů,
e) kontinentálními americkými zeměmi všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, s výjimkou ostrovů,
f) kontinentálními státy USA Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínie, Washington, Washington D.C., Wisconsin, Wyoming, Západní Virgínie.
§ 2
Průzkum před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu
(1) Průzkum podle § 6 odst. 1 zákona ke zjištění
Nahrávám...
Nahrávám...