dnes je 13.6.2024

Input:

216/2020 Sb., Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

č. 216/2020 Sb., Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021
VYHLÁŠKA
ze dne 27. dubna 2020
o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:
§ 1
Nastavitelné parametry přerozdělování
Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Obsah, struktura a formát předávaných údajů
(1) Údaje pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o
a) anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
c) nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 170/2020 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, (dále jen „údaje o nákladech”) podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a
d) spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2) Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě stanovené v § 20c zákona údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2020.
 
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 216/2020 Sb.
Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty
Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty podle § 20a odst. 2 zákona, použité pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování účinných od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, se stanoví takto:
1. Seznam farmaceuticko-nákladových skupin ve formátu podle oddílu A odst. 1 přílohy č. 2 zákona
 
Číslo
Kód
Název
Definiční skupiny léčiv
Vyřazovací pravidla
1
THY
Poruchy štítné žlázy
H03A, H03B
 
2
PSY
Antipsychotika, Alzheimerova choroba, léčba závislostí
N05A mimo (N05AL03, N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
 
3
DEP
Léčba antidepresivy
N06A mimo (N06AA09, N06AX21)
ne, pokud zároveň PSY
4
CHO
Hypercholesterolémie
C10 mimo (C10AC01, C10BX03)
ne, pokud zároveň DM1, DM2, DMH
5
DMH
Diabetes s hypertenzí
A10 a zároveň C02 mimo (C02KX, C02CA04), C03 mimo (C03CA01), C07, C08 mimo (C08CA06), C09
ne, pokud zároveň DM1
6
COP
Těžké astma, chronická obstrukční choroba plic
R03AC18, R03AK03, R03BB
 
7
AST
Astma
R03 mimo (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03CA02, R03BC01, R03CC02, R03CC13)
ne, pokud zároveň COP
8
DM2
Diabetes typu II
A10
ne, pokud zároveň DM1, DMH
9
EP1
Epilepsie
N03 mimo (N03AX12, N03AX16, N03AE01)
 
10
CRO
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida
A07EA06, A07EC02
 
Nahrávám...
Nahrávám...