dnes je 18.7.2024

Input:

25/2022 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 25/2022 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. ledna 2022
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
§ 1
Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky v Královéhradeckém kraji:
a)  Kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují,
b)  Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově,
c)  Kostel sv. Václava v Broumově,
d)  Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích,
e)  Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě v Hlavňově,
f)  Kostel sv. Barbory v Otovicích,
g)  Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích,
h)  Kostel sv. Markéty v Šonově,
i)  Kostel sv. archanděla Michaela ve Vernéřovicích,
j)  Kostel sv. Anny ve Vižňově,
k)  Kostel Panny Marie, sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích.
(2)  Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Podmínka ochrany národních kulturních památek
Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
 
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Baxa v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 25/2022 Sb.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
 
v Královéhradeckém kraji
a)
Název:
Kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují
Popis:
kostel jako příklad podoby vesnického sakrálního objektu; vrcholně barokní stavba od Kiliána Ignáce Dientzenhofera z let 1724 až 1727, na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Náchod
Obec:
Bezděkov nad Metují
Katastrální území:
Bezděkov nad Metují
Pozemek, parcelní číslo:
stavební parcela: 1
 
 
b)
 
Název:
Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově
Popis:
vrcholně barokní kostel z let 1735 až 1740 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera se starší věží, na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Náchod
Obec:
Božanov
Katastrální území:
Božanov
Pozemek, parcelní číslo:
stavební parcela: 199/1
 
 
c)
 
Název:
Kostel sv. Václava v Broumově
Popis:
vrcholně barokní dynamický kostel; stavba Kiliána Ignáce Dientzenhofera z roku 1727, na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Náchod
Obec:
Broumov
Katastrální území:
Broumov
Pozemek, parcelní číslo:
stavební parcela: 269
 
 
d)
 
Název:
Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích
Popis:
kostel z let 1720 až 1726 dokládá tvůrčí schopnosti Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů; na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Náchod
Obec:
Heřmánkovice
Katastrální území:
Heřmánkovice
Pozemek, parcelní číslo:
stavební parcela: 160
Nahrávám...
Nahrávám...