dnes je 13.6.2024

Input:

263/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

č. 263/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. listopadu 2018,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) a f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 se číslo „400” nahrazuje číslem „500”.
2. V § 8 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1 300 Kč,
b) II. 750 až 2 500 Kč,
c) III. 1 250 až 5 000 Kč,
d) IV. 1 880 až 7 500 Kč,
e) V. 2 500 až 10 000 Kč.
(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.”.
3. Přílohy č. 1 až 5 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
 
Platový stupeň
Počet let započitatelné praxe
Platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
do 1 roku
9 200
9 990
10 830
11 720
12 710
13 800
14 960
16 230
17 600
19 110
20 720
22 470
24 350
26 420
28 700
31 120
2
do 2 let
9 530
10 350
11 230
12 170
13 190
14 310
15 530
16 830
18 290
19 820
21 520
23 330
25 280
27 430
29 780
32 280
3
do 4 let
9 910
10 750
11 650
12 640
13 710
14 840
16 110
17 490
18 970
20 580
22 330
24 210
26 250
28 460
30 920
33 500
4
do 6 let
10 270
11 150
12 110
13 120
14 230
15 420
16 720
18 130
19 690
21 350
23 170
25 120
27 230
29 540
32 080
34 760
5
do 9 let
10 660
11 580
12 550
13 590
14 770
15 990
17 350
18 830
20 430
22 180
24 020
26 040
28 260
30 650
33 270
36 080
6
do 12 let
11 080
12 000
13 040
14 140
15 320
16 620
18 010
19 550
21 200
23 030
24 950
27 050
29 320
31 820
34 540
37 450
7
do 15 let
11 490
12 480
13 540
14 660
15 910
17 240
18 680
20 270
22 010
23 880
25 900
28 060
30 430
33 010
35 840
38 840
8
do 19 let
11 930
12 960
14 030
15 210
16 500
17 880
19 400
21 030
22 830
24 770
26 860
29 130
31 590
34 270
37 190
40 300
9
do 23 let
12 390
13 440
14 580
15 810
17 150
18 560
20 140
21 820
23 700
25 730
27 890
30 210
32 760
35 550
38 600
41 840
Nahrávám...
Nahrávám...