dnes je 22.5.2024

Input:

289/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

č. 289/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 19. října 2015,
kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
Český báňský úřad stanoví podle § 27 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 99/1995 Sb., vyhlášky č. 341/2001 Sb., vyhlášky č. 338/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 199/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 23 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k).
2. V § 27 odst. 3 se slova „a při ohňostrojných pracích vedoucí odpalovač ohňostrojů” zrušují.
3. V § 27 odst. 4 se slova „nebo odpalovače ohňostrojů” zrušují.
4. V části třetí, hlavě třetí, dílu prvním se v nadpisu oddílu třetího slova „odpalovač ohňostrojů,”
Nahrávám...
Nahrávám...